•  
  •  
  •  

 

 

Финансов отчет

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета - 01.01.2023г. до 30.06.2023г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета - 01.01.2023г. до 31.03.2023г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета - 01.01.2022г. до 31.12.2022г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета - 01.01.2022г. до 30.09.2022г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета - 01.01.2022г. до 30.06.2022г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета - 01.01.2022г. до 31.03.2022г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета - 01.01.2021г. до 31.12.2021г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета - 01.01.2021г. до 30.09.2021г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета - 01.01.2021г. до 30.06.2021г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета - 01.01.2021г. до 31.03.2021г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета - 01.01.2020г. до 31.12.2020г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета - 01.01.2020г. до 30.09.2020г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета - 01.01.2020г. до 30.06.2020г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета - 01.01.2020г. до 31.03.2020г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета - 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета -01.01.2019г. до 30.09.2019г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета - 01.01.2019г. до 30.06.2019г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета - 01.01.2019г. до 31.03.2019г. 

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета - 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета - 01.01.2018г. до 30.09.2018г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета - 01.01.2018г. до 30.06.2018г.

 

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета - 01.01.2018г. до 31.03.2018г.

 

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета - 01.01.2018г. до 31.03.2018г.

 

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета -01.01.2017г. до 31.12.2017г.

 

 

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета -трето тримесечие

Календар

 

Контакти