•  
  •  
  •  

 

 

Прием

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ
В   ПЪРВИ КЛАС

 

1.ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:
1.1. Място на подаване: ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, кабинет на директора
1.2. Работно време за прием на документи: от 8.00 до 16.00 ч.

 

2. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ И ЗАПИСАНЕ НА  УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС:
2.1. Заявление- декларация  (по образец на училището);
2.2. Копие на Удостоверение за раждане на детето;
2.3. Оригинал на Удостоверение за раждане на детето / за сверка/;
2.4.
Удостоверение за завършена Подготвителна група-за ученици за първи клас


3. РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА В  ПЪРВИ КЛАС:
- началото на м. септември - покана за родителката среща чрез телефонно обаждане от учителя на и класа.

4. ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС:

Съгласно чл. 81 от Правилника за дейността на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с.Раданово:

В първи клас се приемат деца, навършващи 7 години в годината, в която постъпват за обучение със Заявление–декларация на родителите и копие от удостоверението за раждане на детето.

Верността на данните се удостоверява с представяне на оригинално удостоверение за раждане.

Данните от двата документа са под защита на ЗЗЛИ.

 

Заповед за прием на ученици в І клас за учебната 2023/2024 година

 

                         Информация за свободните места в паралелките за ученици 

в ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш, обл.В.Търново

                                                   за учебната 2023/2024 г.

Клас

Брой ученици

Свободни места

Изучаван език

І

17

5

-

ІІ

12

10

Английски език

ІІІ

13

9

Английски език

ІV

13

9

Английски език

V

22

4

Английски език

20

6

Английски език

VІІ

16

10

Английски език

Календар

 

Контакти