•  
  •  
  •  

 

 

Учители

Катя Йорданова Цветкова - Директор

Валентина Иванова Михайлова - Заместник - директор

Румянка Георгиева Михайлова-Счетоводител

Катя Славкова Кушева-Главен учител по Математика и Физика и астрономия

Антоанета Христова Кръстева-старши учител начален етап

Галя Неделчева Никифорова - старши учител начален етап

Ваня Евтимова Кирилова- старши учител по английски език

Нели Асенова Ангелова- старши учител начален етап

Христанка Кръстева Диманова-старши учител начален етап

Детелина Иванова Александрова-старши учител на група целодневно обучение

Бистра Борисова Минкова - старши учител на група целодневно обучение

Ирена Николаева Йорданова-старши учител по Български език и литература и История и цивилизация

Марианка Минчева Борисова-Игнатова –старши учител по Биология и здравно образование,Химия и опазвани на околната среда и учител на ГЦДО V-VІІ клас

Нела Павлова Панова-старши учител по Информационни технологии ,   Музика и Изобразително изкуство

Йордан Григоров Ангелов-старши учител по Физическо възпитание и спорт и География и икономика

 

 

Календар

 

Контакти