•  
  •  
  •  

 

 

 

График на поправителни изпити за учениците от V ,VІ и VІІ клас

Втора поправителна   сесия

за уч. 2022/ 2023 г. за учениците от прогимназиален етап -V , VІ и VІІ кл. в ОУ « Св. Св. Кирил и Методий»

с. Раданово,общ. П.Тръмбеш

 

Изпит по учебен предмет

клас

Формат на изпита /продължителност

Дата

/нач. час /

място на провеждане

Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита

БЕЛ

V , VІ,VІІ

писмен /

2 астр. часа

.

24.08.2023.

от 8.30 ч. в

стая Vкл.

25.08.2023г.-12 ч.

Информационно табло  в  ОУ с.Раданово

Математика

V , VІ,VІІ

писмен /

2 астр. часа

25.08.2023.

от 8.30 ч. в

стая Vкл.л.

28.08.2023.-12 ч.

Информационно табло  в  ОУ с.Раданово

Английски език

V , VІ,VІІ

2 астрономически часа, от които до 30 минути - за устната част

23.08.2023.

от 8.30 ч. в

стая Vкл..

24.08.2023г.-12 ч.

Информационно табло  в  ОУ с.Раданово

 

 

 

 

 

Календар

 

Контакти