•  
  •  
  •  

 

 

График на поправителни изпити за учениците от VІІ  клас

ПЪРВА поправителна   сесия

за уч. 2021/ 2022 г. за учениците от прогимназиален етап -VІІ кл. в ОУ « Св. Св. Кирил и Методий»

с. Раданово,общ. П.Тръмбеш

 

Изпит по учебен предмет

клас

Формат на изпита /продължителност

Дата

/нач. час /

място на провеждане

Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита

БЕЛ

VІІ

писмен /

2 астр. часа

.

06.07.2022.

от 8.00 ч. в

стая IVкл.

07.07.2022г.-12 ч.

Информационно табло  в  ОУ с.Раданово

Математика

VІІ

писмен /

2 астр. часа

08.07.2022.

от 8.00 ч. в

стая IVкл.л.

11.07.2022.-12 ч.

Информационно табло  в  ОУ с.Раданово

Английски език

VІІ

2 астрономически часа, от които до 30 минути - за устната част

07.07.2022.

от 8.00 ч. в

стая IVкл..

08.07.2022г.-12 ч.

Информационно табло  в  ОУ с.Раданово

 

График на поправителни изпити за учениците от V и VІ  клас

ПЪРВА поправителна   сесия

от 28.06.2022 г.до 30.06.2022г. за учебната 2021/2022 година за учениците

от прогимназиален етап V- VІ кл. в ОУ « Св. Св. Кирил и Методий»  с.Раданово,  общ. П.Тръмбеш 

 

Изпит по учебен предмет

клас

Формат на изпита /продължителност

Дата

/нач. час /

място на провеждане

Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита

БЕЛ

V  и VІ

писмен /

2 астр. часа

.

28.06.2022.

от 8.00 ч. в

стая IVкл.

29.06.2022г.-12 ч.

Информационно табло  в  ОУ « Св. Св. Кирил и Методий»  Раданово

Математика

V  и VІ

писмен /

2 астр. часа

29.06.2022.

от 8.00 ч. в

стая IVкл.л.

30.06.2022.-12 ч.

Информационно табло  в ОУ « Св. Св. Кирил и Методий»  Раданово

История и цивилизация

 V и   VІ

писмен /

2 астр. часа

30.06.2022.

от 8.00 ч. в

стая IVкл..

01.07.2022г.-12 ч.

Информационно табло  в  ОУ « Св. Св. Кирил и Методий»  Раданово

Календар

 

Контакти