•  
  •  
  •  

 

 

Предстоящи квалификационни дейности на персонала

Тема на обучението Място на провеждане Период на провеждане Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие
Трафик на хора: Причини,идентификация и закрила на жертвите гр.Велико Търново 09.06.2022г. 13.30-17-00 ч. Международни организация по миграции 1
           
           
           
           
           
           
           

 

 

Календар

 

Контакти