•  
  •  
  •  

 

 

За родителите

ПРИЕМНИ ЧАСОВЕ НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ                          

Класен ръководител Клас Приемно време

Антоанета Кръстева

І четвъртък-12.05 часа

Хрестанка Диманова

ІІ четвъртък-12.30 часа

Нели Ангелова

ІІІ петък-13.00 часа

Галя Никифорова

ІV петък-13.00 часа

Катя Славкова

V вторник-13.30 часа

Ирена Йорданова

вторник-13.30 часа

Нела Панова

VІІ вторник-13.30часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административни услуги предоставяни от ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Раданово

Календар

 

Контакти