•  
  •  
  •  

 

 

Обществен съвет

 Състав на Обществения съвет

Соня Детелинова Младенова-председател

Николинка Тодорова Генова- член,предсавител на Община Полски Тръмбеш

Анелия Илиева Филева-член

Веса Ангелова Савова-член

Снежана Асенова Красимирова-член


 

Покана  за 22.03.2023г.


Протоколи от заседанията на Обществения съвет

Протокол №1

Протокол №2

Календар

 

Контакти